2016. február 12., péntek , Lívia, Lídia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Publikációk

Publikációk

Önálló publikációk:

Az iskolai teljesítményértékelés hátrányos helyzetű szakiskolai tanulók szüleinek megkérdezése alapján, in: Új Pedagógiai Szemle, 2008/10 (14 p.)

Tanulási szándékok – hazai helyzetkép; in: Felnőttképzés folyóirat (2008/4)

A tanulási életút támogatásának lehetőségei; in: Az integráció érdekében – A Második Esély című Equal-program keretében készült tanulmányok. OFI, Kutatás Közben sorozat 282. 2008. (27 p.)

Az óvodai csoportszobai számítógépek; in: Iskolakultúra, 2007/április http://www.iskolakultura.hu/documents/2007/2007-4.pdf

A nem formális és az informális tanulás elismertetése; in: Tempus Közalapítvány honlapja, 2007. http://www.tpf.hu/upload/docs/palyazatok/leonardo/Segedanyagok/2007-es_prioritasok/szovegek/informalis_nem_formalis.pdf

Felnőttkori tanulás – célok és akadályok; in Educatio folyóirat; 2006/2. (15 p.)

A felnőttkori tanulás – országos reprezentatív felmérés alapján, FKI honlap; http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatasok/347

Óvodák és szülők – vonzások és választások; in: Educatio folyóirat, 2005/4. (18 p.)

Informatikai iránytű – komplex mérőeszköz közoktatási intézmények számára; http://www.infoiranytu.hu

A gyermeküket óvodáztató szülők körében végzett országos felmérés eredményei, Felsőoktatási Kutatóintézet, Kutatás Közben sorozat No.261., 2004.; valamint in: Óvodavezetők Kézikönyve, XI. kötet. OKKER 2004. (megj: 2005) szerk.: Villányi Györgyné http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/7

A kisgyermekkori nevelés és gondozás nemzetközi összehasonlításának alapjai, Felsőoktatási Kutatóintézet, Kutatás Közben sorozat No 260., 2004,

Az e-learning eltérő kontextusai, in: Educatio folyóirat, 2003/3, Megjelenés éve: 2004.

A számítógép-használat óvodáskorban - az országos szülővizsgálat eredményei alapján. in: Iskola – Informatika – Innováció; Országos Közoktatási Intézet, Bp. 2003. Elektronikus formában: http://www.oki.hu/cikk.php?kod=iii-Torok.html

Távoktatás a határon túli magyarok képzésében, Oktatáskutató Intézet - Kutatás Közben sorozat, No.238., 2002. (82 p.)

Információs és kommunikációs technológiák használata a határon túli magyarok távoktatásában, Educatio folyóirat, 2002/4. szám XIV./4. (2003) (10 p.)

Távoktatás a határon túli magyarok képzésében - összefoglaló, 2002. Apertus Közalapítvány.

Óvodák – szülői szemmel, in: Óvodai Élet, 2002. 10 évf. 1. szám. (9 p.).

Óvodaválasztás – az Országos Szülővizsgálat eredményei, in: Educatio folyóirat, 2001./4.

A diákok számítógéphasználati szokásai – internetezés és elektronikus levelezés. in: Új Pedagógiai Szemle, 2001. 7-8.sz. 105-122. p. Elektronikus formában: http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=2001-07-it-Torok-Diakok.html

Az informatika oktatás a diákok ismereteinek és igényeinek tükrében, in: Educatio, 2000/3 (2001), (7p.)

A papi, szerzetesi hivatás kialakulásának motívumai, in: Távlatok, 2000/3. sz. (10.p.)

Digitalizált oktatási anyagok katalógusa, Bp. 2000. OKI, http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=egyeb-digit.html

Útmutató a szakdolgozatkészítéshez felsőfokú oktatás-, tér- és műszaki informatikus hallgatóknak, Tankönyvmester kiadó, 1999. (47p.)

 

Társszerzős publikációk:

Andrea Kárpáti – Balázs Török – Anna Linda Szirmai: E-Teaching Readiness of Teachers -- The Effects of Personality Traits and Ict Skills on Changes in Teaching Style of Experienced Educators http://edutech.elte.hu/karpati/content/download/publikacio/KONFERENCIA/2008_EDEN_PARIS/2008_E-Teaching readiness.pdf

Fehérvári Anikó – Mártonfi György – Török Balázs: Nemzetközi összehasonlítás, in: Fehérvári Anikó (szerk.): Szakképzés és lemorzsolódás, Kutatás Közben sorozat, No.283. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2008.

Fehérvári Anikó – Liskó Ilona – Török Balázs: Munkáltató tapasztalatok a tanulószerződésről I-II-III.; in: Szakképzési Szemle 2007/4; 2008/1-2.

Derényi András – Milotay Nóra – Tót Éva – Török Balázs: A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon, Egy OECD projekt tanulságai; OKM, Bp. 2007.

Györgyi Zoltán – Török Balázs: Minőségbiztosítottak - A Comenius 2000 minőségbiztosítási program a résztvevő oktatási intézmények tapasztalatainak tükrében, Iskolakultúra, 2003/4

Györgyi Zoltán - Török Balázs: A fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítása és az Internet, in: Foglalkozást elősegítő munkaügyi kutatások, OFA Kutatási Évkönyv, Bp, 2002. (12 p.)
elektronikusan elérhető: http://www.ofakht.hu/muh/p/p214.html

Török Balázs et al.: Szakmai ajánlás az informatika kereszttantervi követelményeinek teljesítéséhez, ISZE, 2002, http://mail.vmg-bp8.sulinet.hu/kereszt

Török Balázs et al.: Digitális oktatátási anyagok katalógusa, ISZE, 2000, http://mail.vmg-bp8.sulinet.hu/anyag

 

Önálló kéziratok:

Az iskolai teljesítményértékelés hátrányos helyzetű szakiskolai tanulók szüleinek tapasztalatai alapján; OFI; 2008. 14.p.

A szakképzés nemzetközi összehasonlításban; OFI; 2008. 21.p.

Számítógép az óvodai csoportszobában - óvodapedagógusok és szülők megkérdezése alapján; Felsőoktatási Kutatóintézet Könyvtára, 2006.

Az egész életen át tartó tanulás lakossági csoportok megkérdezése alapján; Felsőoktatási Kutatóintézet Könyvtára; 2006.

Tessedik Sámuel Digitális Iskolahálózat – Módszertani Központ kialakítása és a kiterjesztés előkészítése; INNOCENTER Innovációs Központ Kht. 2006. 42.p

A kompetenciakártya magyarországi bevezetésének lehetősége, 2005. Oktatási Minisztérium, Szakképzési Helyettes Államtitkárság, (22.p.) 2006

A szakképzés és a gazdaság kapcsolatának fejlesztése – a PMVA kutatás interjús adatfelvételének tapasztalatai; Háttérelemzés (2004) 16.p.

A közoktatási rendszer fejlődési alternatívái az OECD-CERI szcenárió tipológia alapján; zárótanulmány; 2004.

A magyarországi távoktatás és a Socrates-Minerva program, Oktatáskutató Intézet Könyvtára, 2003. (18 p.)

Távoktatás a határon túli magyarok képzésében, Oktatáskutató Intézet Könyvtára, 2002. D 5534. (76.p.)

Az oktatási infrastruktúra fejlesztésének Európai Uniós és OECD szintű célkitűzései, Bp. Oktatáskutató Intézet, 2001. (13.p.) Oktatáskutató Intézet Könyvtára D5383

Az óvodások szülei körében végzett kérdőíves felmérés eredményei, Bp. Oktatáskutató Intézet, Oktatáskutató Intézet Könyvtára, 2001. (48. p.)

A diákok számítógéphasználati szokásai, Bp. Oktatáskutató Intézet, 2000. (30. p.) Oktatáskutató Intézet Könyvtára D5261

Társszerzős kéziratok:

Fehérvári Anikó – Liskó Ilona – Török Balázs: Munkáltató tapasztalatok a tanulószerződésről; kutatási zárótanulmány. 2007.

Derényi, A. - Tót, É. – Török, B.: Recognition of Non-Formal and Informal Learning - OECD RNFIL Project - Country Backgroud Report – Hungary; OKM, kézirat. 2007.

Györgyi Zoltán – Török Balázs: A Comenius 2000 minőségbiztosítási program a résztvevő közoktatási intézmények tapasztalatainak tükrében. Oktatáskutató Intézet Könyvtára, 2002. Kutatási zárójelentés (114 p.) D 5558

Török Balázs (szerk. és kutatásvezető) - Bajomi Iván – Imre Anna – Imre Nóra – Györgyi Zoltán: A nem formális tanulás elismertetésének európai gyakorlata, Bp. Oktatáskutató Intézet, 2002. Kutatási zárójelentés. (86 p.) Oktatáskutató Intézet Könyvtára D 5453

Györgyi Zoltán: Felnőttképzés: lehetőségek és igények; Beszámoló az Oktatási Minisztérium Felnőttképzési Főosztálya által megrendelt országos felmérésről. Közreműködő kutató: Török Balázs, Bp. Oktatáskutató Intézet, Kézirat, 2002. (89. p) Oktatáskutató Intézet Könyvtára D 5450

Szedlmayer Beáta – Török Balázs: Az ECDL vizsgarendszer magyarországi bevezetése, Kézirat, (17 p.) Oktatáskutató Intézet Könyvtára, 2002. D 5440

Híves Tamás – Török Balázs: A XXI. század iskolája: adatok a közoktatási épületfejlesztési célprogram kidolgozásához, Bp. Oktatáskutató Intézet, 2001. Kutatási zárójelentés, (60. p. + 28 térkép), Oktatáskutató Intézet Könyvtára D5396

Györgyi Zoltán – Török Balázs: A fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítása és az Internet, Közreműködő: Híves Tamás, Bp. Oktatáskutató Intézet, 2001. Kutatási beszámoló, (180 p.) Oktatáskutató Intézet Könyvtára D5354.2

”Az óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő helyi óvodai nevelés vizsgálata” című projekt, Zárótanulmány, OKÉV Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága, Debrecen, 2001. (6.3. fejezet: Az óvodák szülői háttere) (18. p.)

 

Szerkesztés:

Óvoda, Educatio folyóirat tematikus szám, 2005/4 (megjelent 2006-ban)

E-learning, Educatio folyóirat tematikus szám, 2003/3. (megjelent 2004-ben)

 

Recenziók:

Oktatástechnológia és kommunikáció – Kézikönyv az oktatástechnológia és a kommunikáció kutatásához, Educatio folyóirat 2002/4 - Handbook of Research for Educational Communications and Technology. First edition. (1270 oldal.) ISBN 0-02-864663-0 Szerkesztette: David H. Jonassen, University of Missouri 1996. in: Educatio 2002/4. (2003)

Alapkompetenciák definiáltan, Educatio folyóirat 2004/2 (megjelent: 2005-ben) Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society; A DeSeCo (Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Fundations) projekt zárótanulmánya; (ed.: Dominique Simone Rychen – Laura Hersh Salganik); Hogrefe & Huber Publishers, 2003.

Tananyagok

E-learning és digitális tananyagtárak; Az EPICT tanár továbbképzési kurzus modulja (v13).

 

Előadások:

3i Akadémia – 2009: az irodalom tudományterület raportőri feladatai

Munkáltatói tapasztalatok a tanulószerződésről; Liskó Ilona emlékkonferencia (2008.11.20.)

Online játékközösségek kompetenciafejlesztő szerepe – esettanulmány; Neveléstudományi Konferencia (2008.11.14.)

Opponensi szerep: Oktatás és társadalmi tőke; Szimpózium az Országos Neveléstudományi Konferencián; (2008.11.13.)

Tanártovábbképzés hatásvizsgálata IKT-metria használatával; Neveléstudományi Kongresszus (2008.08.)

Pedagógusok IKT-kompetenciái eltérő kontextusokban; Előadás a 9. e-learning konferencia a tanári eKompetenciák fejlesztése - tanárképzés, tanár továbbképzés című szekcióban. (2008.06.04.)

A 21. század taneszközei. Kerekasztal beszélgetés a digitális és nyomtatott tudástárak egymásra épülése c. konferencián. (2008.03.07.)

Az EPICT[1] tanártovábbképzés hatásvizsgálata IKT-metria segítségével; Előadás a VII. Országos Neveléstudományi Konferencián. (2007.10.25-27.)

A nem formális és az informális tanulás elismerése (TEMPUS Közalapítvány országos konferenciája a LEONARDO program új szakaszához kapcsolódóan. 2006.12.06.) http://www.tpf.hu/upload/docs/palyazatok/leonardo/Segedanyagok/2007-es_prioritasok/szovegek/informalis_nem_formalis.pdf

Óvodai számítógép-használat (előadás a „Gyermek és a számítógép - lehetőségek és veszélyek” c. konferencián, Békéscsabán, (2006. 11. 15.)

Számítógép az óvodában; előadás az EDUCATIO folyóirat óvoda számának bemutatóján (2006.05.22.)

Az egész életen át tartó tanulás; előadás a „Szakképzési és felnőttképzési kutatások a jövőért" nemzetközi kutatási konferencián (2006. 04. 27.)

Számítógép az óvodai csoportszobában; Interaktív közoktatás c. konferencia a „Fogjuk a kezed” Egyesület szervezésében; (2006.03.24.)

Az értékelés nemzetközi oktatáspolitikai kontextusban; Magyar Pedagógiai Társaság konferenciája; (2005. 06. 27.)

Számítógép-használat óvodáskorban a szülők véleményeinek tükrében – adatok az országos óvodai projekt eredményeiből; Brunszvik Teréz óvodai számítógépes program szakmai nap; Informatikai és Hírközlési Minisztérium; (2004. 11. 29.)

Integrációs és diverzifikációs folyamatok az e-learning területén; Országos konferencia az Educatio E-learning számához kapcsolódóan; Felsőoktatási Kutatóintézet (2004. szeptember 27.)

Az e-learning eltérő kontextusai (Internet Fiesta 2004.03.26) Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ http://www.hik.hu/index.asp?r=91&c=384

Az e-learning Magyarországon és a Socartes – Minerva program (III. Országos Neveléstudományi Konferencia (2003.10.10.) in: Program tartalmi összefoglalók, MTA Pedagógiai Bizottság, 2003.

A nem formális tanulás jelentősége – Budapesti Tavaszi Pedagógiai Napok – Felnőttkori tanulás az iskolában konferencia (2003. 04. 11.)

A Comenius 2000 minőségbiztosítási program a résztvevő közoktatási intézmények tapasztalatainak tükrében - Comenius Konferencia (2002. 11.)

Az országos óvodavizsgálat szülővizsgálatának eredményei. II. Országos Neveléstudományi Konferencia (2002.10.28.)

Óvodák a szülők szemével. Társadalom – Oktatás – Ifjúság c. Konferencia (2002.04.18.)

Az óvodák és szülők kapcsolata. Óvodavezetők Országos Konferenciája (2001. 10. 29.)

A szülővizsgálat eredményei. Óvodaszakértők Országos Konferenciája, Szarvas, (2001.)

 

Konferencia részvétel:

TÁMOP 4.1.3. „A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése” projekt „IKT szolgáltatások fejlesztése alprojekt” szakmai nap. (2009. október 8.)

IFIP (International Federation for Information Processing) TC3.3-as (az Oktatással foglalkozó Technológiai Bizottság) szekciójának Workshop.

Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben. HEFOP-3.3.2-05/1.-2006-04-0008/1.0 projekt konferencia[1] http://www.epict.org/ és http://www.epict.hu/

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.